Pääsiäismunia ja kirjanpitoa

Muistutus kaikille yrittäjille, henkilökunnan ja kokousvieraiden pääsiäismunat voivat olla yritykselle vähennyskelpoista menoa. Vielä ehtii ilahduttaa työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita yllätysmunilla! Huom., tositteisiin tulee merkitä kenen munat ovat kyseessä.

Tilidea_pääsiäismunia_ja_kirjanpitoa

Pääsiäismunien verokäsittely

Pääsiäismunien kirjanpidollinen käsittely ei ole suoraviivaista, vaan se riippuu täysin munien käyttötarkoituksesta. Pääsiäismunat voidaan kuitenkin, tietyin edellytyksin, käsitellä yrityksen kirjanpidossa joko kokonaan tai osittain vähennyskelpoisina menoina.

Alla joitakin esimerkkejä erilaisista käyttötarkoituksista, joiden mukaan kirjanpitäjäsi arvioi kirjanpitoaineistoon sisältyviä pääsiäismuniin liittyviä tositteitasi. Vaikka pääsiäismunien käsittely voi seuraavien esimerkkien valossa kuulostaa monimutkaiselta, ei siihen todellisuudessa kulu kirjanpitäjältä aikaa kuin punainen sekunti, koska kirjanpitäjä käsittelee parhaimmillaan kymmeniä ellei satoja vastaavia kirjauksia päivittäin. Ehkei juuri pääsiäismunia koskien, mutta verotuksen näkökulmasta hyvin vastaavien asioiden nyt kuitenkin.

Tilidea_pääsiäinen_kokous

Sisäiset kokoukset

Sisäisen palaverin piristykseksi hankitut pääsiäismunat voidaan käsitellä kirjanpidossa kokonaan vähennyskelpoisina neuvottelukuluina ja myös arvonlisävero voidaan vähentää.

Asiakaspalaverit

Suhteiden tai sopimuksen syntymisen edistämisestä syntyvät kulut tulee verottajan ohjeiden mukaan käsitellä edustuskuluina, josta vähennyskelpoista on puolet ja arvonlisäveroa ei saa vähentää ollenkaan. Verottajan ohjeiden mukaan tavanomaisesta tarjoilusta johtuneet vähäiset menot voidaan kuitenkin käsitellä kokonaan vähennyskelpoisina kokousmenoina myös asiakaspalavereissa.

Kannattaa olla yhteydessä omaan kirjanpitäjään, jos vähäiseksi tulkittava määrä tai tavanomaisuus epäilyttävät — muutenkin kuin pääsiäismuniin liittyen.

Lahjat työntekijöille

Yritys voi halutessaan hankkia pääsiäismunia työntekijöilleen myös lahjaksi. Tässä tapauksessa tavanomaiset pääsiäismunat olisivat yritykselle kokonaan vähennyskelpoista kulua, mutta arvonlisäveroa ei saisi vähentää.

Suuret lahjat tulee kuitenkin käsitellä palkkana. Lahjana ei siten voida pitää esimerkiksi pääsiäismunilla täytettyä autoa tai merkkilaukkua. Fabergén munat eivät myöskään käy lahjoista yrityksen kirjanpidossa.

Lahjat asiakkaille

Työntekijöiden ohella yritys voi hankkia pääsiäismunia lahjaksi myös asiakkaille. Asiakkaille annettavat pääsiäismunat käsitellään kirjanpidossa joko edustuksena tai markkinointina.

Jos pääsiäismunia annetaan kaikille ovesta sisään käveleville asiakkaille hyvän pääsiäisen toivotuksena, voidaan munia käsitellä kirjanpidossa kokonaan vähennyskelpoisena menona. Arvoltaan vähäiset lahjat, joita jaetaan samanlaisena useille vastaanottajille, ovat verottajan ohjeen mukaan mainoslahjoja. Myös potentiaalisille asiakkaille jaettavat mainosmunat olisivat yrityksen kirjanpidossa vähennyskelpoista markkinointimenoa.

Esimerkiksi merkkikellon sisältävät, tai muuten selvästi arvokkaammat, tietyille asiakkaille henkilökohtaisesti valitut pääsiäismunat olisivat kuitenkin edustusta. Lisäksi mainittakoon, että alkoholilahjat liittyvät verottajan ohjeen mukaan aina edustukseen.

Tämä kirjoitus käsittelee pääsiäismunien käsittelyä yrityksen kirjanpidon menona, mutta sitä voi hyvin soveltaa myös muihin vastaaviin menoihin. Esimerkit toivottavasti havainnollistavat myös sitä, kuinka tärkeää on merkitä tositteisiin mihin tarkoituksiin menot ovat syntyneet. Näin kirjanpitäjältä ei kulu aikaa vaihtoehtojen miettimiseen ja lisätiedon pyytämiseen ja vältetään myös mahdollisen verotarkastuksen epäselvyydet.

Jos olet epävarma menojen tulkinnasta, tai asiat muuten vain askarruttavat, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä omaan kirjanpitäjään. Häneltä voit saada tapauskohtaisia neuvoja myös erilaisiin menoihin ja tositteisiin liittyen.

Tilidea_pääsiäistipu

Vinkkejä työpaikoille

Yllätysmunista virtaa palaveriin

Työntekijöiden piristäminen ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen lähtevät pienistä asioista. Esimerkiksi munanmetsästys voi tuoda sopivasti säpinää sisäiseen palaveriin tai myyntikokoukseen. Yllätysmunat voisivat kenties keventää tunnelmaa neuvotteluissakin. Ainakin ne ovat kauniita katsella.

Munanmetsästys työpaikalla

Munanmetsästys on hauska perinne, jota voidaan lapsellisten kotien tavoin suorittaa myös työpaikoilla.

Työntekijöille ja yhteistyökumppaneille voi halutessaan jakaa kartan tai arvoituksia, joiden avulla yllätysmunien piilopaikat löytyvät. ”Yllätysmuna löytyy paikasta, jossa Matti konttasi viime pikkujouluissa” (pöydän alla). Kauniilla kevätsäällä munia voi piilottaa myös yrityksen pihapiiriin.

Jälkipyykin välttämiseksi kannattaa hyödyntää jonkinlaista kirjanpitoa piilopaikoista, muuten löytämättä jääneet munat saattavat pilaantuessaan järjestää ei-toivottuja yllätyksiä. Muista myös turvallisuus, älä laita munia paikkoihin, jotka voivat olla vaarallisia etsijöille.

Tärkeintä munanmetsästyksessä työpaikalla on hauskanpito ja yhteinen tekeminen!

Hyvää pääsiäistä!

Tilidea_pääsiäinen

Tagged on:                                             

Tanja Lehtinen

Tanja Lehtinen on liiketoiminnan moniottelija, kirjanpitäjä, yrittäjä ja ekonomi, jolla on myös tuoreet luovan talouden sivuaineopinnot Aalto yliopistossa. Vapaa-ajallaan hän rakentaa taloa ja puutarhaa, ulkoilee labradorinnoutajan kanssa ja laulaa korkealta ja kovaa.