p1030163

Kirjanpidolla ja tilinpäätöksellä on yhteys verotukseen. Verotus vaikuttaa kirjanpitoon ja tilinpäätökseen yhtiön oman verotuksen sekä osakkaan tai yrittäjän henkilökohtaisen talouden rahoittamisen kautta.

Verosuunnittelu mahdollistaa verotuksellisesti edullisten toimintavaihtoehtojen esittämisen ja estää verohaittojen ja hallitsemattomien verotustilanteiden syntymisen.

Suomessa verotus ja kirjanpito kytkeytyvät toisiinsa monin tavoin ja siksi tilinpäätössuunnittelu liittyy läheisesti verosuunnitteluun.